Fundacja dla dzieci bohaterów ma symboliczną misję, która jest podziękowaniem dla bohatera strażaka, żołnierza, policjanta, ratownika górskiego.

„Byśmy mocno stanęli na nogi i byli normalnymi ludźmi potrzeba na to funduszy, potrzeba na to czasu i serca, ale znaleźliśmy to tutaj” – mówi jedna z podopiecznych Fundacji Dorastaj z Nami na filmie, który powstał z okazji 10 rocznicy istnienia organizacji. Dziewczyna ta jest jedną z 255 podopiecznych, którym przez dekadę pomagała fundacja dla dzieci naszych bohaterów. Jest to wdzięczność za służbę, którą pełnili ich rodzice dla społeczeństwa. Wybrali trudny, niebezpieczny zawód z pełną świadomością niebezpieczeństwa i poczuciem misji. Wychodząc do pracy w domach zostawiali szczęśliwe rodziny nieświadome, że ten codzienny rytuał może skończyć się wielką tragedią. 

Jak pomaga fundacja dla dzieci bohaterów

„Przyjeżdżała do nas pani, z którą mieliśmy całą rodziną zajęcia, na których pomagała nam poznać zawody i cechy charakteru, które do nich pasują” – mówi jedna z bohaterek jubileuszowego filmu. Fundacja dla dzieci Dorastaj z Nami zapewnia spotkania z doradcami zawodowymi, by młody człowiek z łatwością odnalazł się na trudnym rynku pracy. „Miałam okazję pojechać na warsztaty integracyjne” – mówi inna podopieczna. Fundacja dla dzieci mundurowych integruje rodziny, które przechodzą przez podobne traumy. Taka integracja jest ich wspólnym wsparciem, pomaga wyjść z ciężkiej sytuacji. „Dla mnie najważniejsze było to, że w ogóle ktoś się mną zainteresował” – te słowa młodego człowieka kroją serce na pół i przekonują, że pomoc niesiona przez fundację jest niezbędna. Fundacja niesie pomoc dzieciom mundurowych przy przejściu przez traumatyczny okres oferując pomoc psychologiczną. Te dzieci borykają się ze zdrowiem, które jest wypadkową nieszczęścia w rodzinie. Dlatego fundacja dla dzieci kojarzy z lekarzami, których specjalizacją jest np. logopedia. Nie bez znaczenia jest pomoc materialna, którą świadczy fundacja. Dzieci bohaterów mogą liczyć na wsparcie przy opłatach za internat czy akademik, dofinansowanie czesnego za szkołę, przedszkole lub studia, dofinansowanie zajęć dodatkowych jak nauka języka obcego czy korepetycje lub zajęcia sportowe. Partycypuje także w zakupie sprzętu sportowego do dyscypliny uprawianej przez podopiecznego.

Pamięć o rodzicach

„Ważne dla nas jest to, że fundacja dba o pamięć naszych rodziców” – mówi w nagraniu dziewczyna, podopieczna fundacji. Fundacja dla dzieci Dorastaj z Nami organizuje wystawy, debaty, kampanie społeczne oraz wydaje książki, które pielęgnują pamięć o bohaterskich rodzicach. Ta misja jest zapewne jedną z form terapii dla tych młodych ludzi, bo uzmysławiają sobie, jak odpowiedzialną pracę świadczyli ich rodzice, rodzice bohaterowie.

Fundacja dla dzieci bohaterów. Dekada działalności